Poziv na redovnu skupštinu Oldtimer Kluba Rijeka – 31.03.2023.

Fa-ri izložba starodobnih vozila, modela autića i sajam rabljenih dijelova, 19.11. – 20.11.2022.
16 studenoga, 2022
Talbot Simca 1100
11 travnja, 2023

Poziv na redovnu skupštinu Oldtimer Kluba Rijeka – 31.03.2023.

Temeljem članka 28. stavak 4. Statuta Oldtimer kluba Rijeka, sazivam

REDOVNU  SJEDNICU SKUPŠTINE OLDTIMER KLUBA RIJEKA

koja će se održati u petak, 31. ožujka 2023. godine s početkom u 19:00 sati, u Sali za sastanke Riječkog sportskog saveza, Verdijeva ulica 11 – III kat (kat iznad prostorija Kluba).

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda;
 2. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, verifikacijska komisija);
 3. Izvješće verifikacijske komisije;
 4. Izvješće predsjednika o radu kluba i provedenim aktivnostima u 2022. godini;
 5. Izvješće blagajnika o financijskom poslovanju u 2022. godini;
 6. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih;
 7. Donošenje Odluke o opozivu člana/članova Upravnog odbora prije isteka mandata;
 8. Donošenje Odluke o izboru člana/članova Upravnog odbora;
 9. Plan rada za 2023. godinu;
 10. Razno

Predsjednik kluba

Marino Radan, v.r.

 

Napomena:

 • Pravo na glasovanje imaju samo članovi kluba koji su uplatili članarinu za 2023. godinu (članak 16. stavak 3. Statuta).
 • Uplata članarine bit će moguća na dan održavanja Skupštine od 18:00 do 19:00 sati u prostorijama Kluba, Verdijeva ulica 11 – II kat (u istoj zgradi – kat ispod).