Poziv na redovnu skupštinu 8.4.2022.

Zastava 750
31 ožujka, 2022
MEĐUNARODNI SUSRET – OLDTIMER AUTO – RALLY – RIJEKA 2022.
23 travnja, 2022

Poziv na redovnu skupštinu 8.4.2022.

U Rijeci, 31. ožujka 2022. godine

Temeljem članka 28. stavak 4. Statuta Oldtimer kluba Rijeka, sazivam

REDOVNU  SJEDNICU SKUPŠTINE OLDTIMER KLUBA RIJEKA

koja će se održati u petak, 8. travnja 2022. godine s početkom u 19:00 sati, u Sali za sastanke Riječkog sportskog saveza, Verdijeva ulica 11 – III kat (kat iznad prostorija Kluba).

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda;
 2. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, verifikacijska komisija);
 3. Izvješće verifikacijske komisije;
 4. Izvješće predsjednika o radu kluba i provedenim aktivnostima u 2021. godini;
 5. Izvješće blagajnika o financijskom poslovanju u 2021. godini;
 6. Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu;
 7. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih;
 8. Plan rada za 2022. godinu;
 9. Razno 

Predsjednik kluba
Marino Radan, v.r.

 

Napomena:

 • Pravo na glasovanje imaju samo članovi kluba koji su uplatili članarinu za 2022. godinu (članak 16. stavak 3. Statuta).
 • Uplata članarine bit će moguća na dan održavanja Skupštine od 18:00 do 19:00 sati u prostorijama Kluba, Verdijeva ulica 11 – II kat (u istoj zgradi – kat ispod).

 

Poziv na redovnu skupštinu 8.4.2022.