IZVANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE OLDTIMER KLUBA RIJEKA

Odgađa se 25. međunarodni susret – Oldtimer Auto Rally
7 svibnja, 2021
8.8.2021. Grad Krk – izložba najstarijeg sačuvanog hrvatskog automobila OAKLAND TRUE BLUE SIX iz 1925.
6 kolovoza, 2021

IZVANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE OLDTIMER KLUBA RIJEKA

Temeljem članka 28. stavak 5. u svezi sa člankom 50. Statuta Oldtimer kluba Rijeka, sazivam

 

IZVANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE OLDTIMER KLUBA RIJEKA

koja će se održati u petak, 25. lipnja 2021. godine s početkom u 19:00 sati,  u Sali za sastanke Riječkog sportskog saveza, Verdijeva ulica 11 – III kat  (kat iznad prostorija Kluba).

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda;
  2. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, verifikacijska komisija, kandidacijsko-izborna komisija);
  3. Izvješće verifikacijske komisije;
  4. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Kluba prije isteka mandata (predlaže se opoziv predsjednika g. Miše Rukavine zbog nemogućnosti obavljanja dužnosti);
  5. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Kluba (Upravni odbor za izbor predsjednika predlaže g. Marina Radana, a prijedlog drugog kandidata može dati i natpolovična većina članova Kluba; predsjednik kluba bira se tajnim glasovanjem);
  6. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Kluba (za članove se predlažu g. Robert Grubišić, g. Damir Jelovica i g. Marinko Slavuj);
  7. Donošenje Odluke o opozivu tajnice Kluba (predlaže se opoziv temeljem zahtjeva tajnice za razrješenje od dužnosti);
  8. Donošenje Odluke o izboru tajnika Kluba (Upravni odbor za izbor tajnika predlaže g. Darka Krpana);
  9. Razno

 

Tajnica:
Denis Sablić, v.r.

 

POZIV za Skupštinu OTK Rijeka 25.06.2021. (PDF)